Worden wie je bent - begeleiding om lekkerder in je vel te zitten

Familie of systeemopstelling


Deze techniek, waarvan Bert Hellinger de grondlegger is, is zeer breed inzetbaar. In een familieopstelling maken we je interne proces extern. We maken jouw situatie visueel door middel van voorwerpen (of mensen als je met meerdere personen bent).
De voorwerpen nemen tijdelijk de plek in van personen of gevoelens die betrekking hebben op dat bewuste onderdeel waar je mee worstelt.

Hierdoor krijg je zelf heel goed zicht in je eigen interne proces. Door in de opstelling dingen te verplaatsen of uit te spreken naar de andere onderdelen veranderen we energetisch de situatie waardoor we de juiste balans herstellen. Deze coachingsmethode werkt zeer goed bij pestsituaties in de klas, communicatie problemen in een werk-, sociaal netwerk- of familiesituatie. Het is ook zeer goed inzetbaar voor kinderen die te maken hebben met een (v)echtscheiding van de ouders. Ik gebruik het vaak in combinatie met andere interventies.

Het werk van Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, kan als volgt omschreven worden: in een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt, zoals familie, relatie, groep of ziekte. Hij kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Dan plaatst hij de representanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte, in relatie tot elkaar. Het magische is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de personen die zij representeren.
De begeleider/therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om dat op hem te laten inwerken, om zich van alle emotionele verstrikking bewust te maken en los te laten. De werking van familieopstellingen voltrekt zich op zielsniveau. Wij worden in een familie geboren en nemen het hele familiesysteem als een innerlijk beeld in ons op, ook wel het familiegeweten genoemd. Door de familieopstellingen is het mogelijk dat familiegeweten zichtbaar en ervaarbaar te maken. Dat gaat veel dieper dan onze verstandelijke ideeën over de familie. Alles wat onbewust verdrongen of onderdrukt is, wordt zichtbaar.
Met deze informatie zoeken we oplossingen gezocht, zodat er een meer harmonisch beeld ontstaat. Dit nieuwe beeld vervangt het oude beeld en bepaalt dan ons leven. Vanuit dezelfde onbewuste diepte komen de daaruit voortvloeiende verankeringen voort.

In tegenstelling tot het familiesysteem maak je vrijwillig deel uit van een organisatie. Je kan die altijd verlaten, hoe moeilijk dat soms ook lijkt. Ieder- een is onderdeel van meerdere organisatiesystemen; kerk, school, voetbalvereniging of vrijwilligerswerk. Vaak is er wel een duidelijke relatie tussen het familiesysteem en de organisatiesystemen wat mensen kiezen, omdat het bij ze past. Door te onderzoeken hoe systemische krachten op ons inwerken, ontdekken we meer persoonlijke vrijheid om werkelijk te kiezen wat bij ons past en wat niet.

Het doel van deze sessie is je kennis te laten maken met de dynamiek van de organisatieopstellingen. En hoe dit voor je toe te passen is in de praktijk. Ook wordt er gekeken naar potentieel en talent. Het is aanwezig in veel organisaties. Maar om het te durven ontwikkelen is een veilige omgeving nodig. In ieder mens is energie en creativiteit aanwezig. Zonder oordeel kunnen kijken naar wat er is, gee de mogelijkheid de kracht te ontdekken.

© Praktijk Vivre - Realisatie Van Dongen Online