Worden wie je bent - begeleiding om lekkerder in je vel te zitten

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)


Wat is NLP?

Neuro Ling Programmeeren is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. NLP wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast. Uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Deze gebeurtenis kan ingrijpend zijn maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken en handelen dus ons gedrag.

Waar komt het vandaan?

NLP otstond in dejaren 70 aan de Universiteit van California. Hoogleraar Linguïstiek John Grinder en student Richard Bandler onderzochten de pro- cessen van communicatie en verandering. Zij kwamen tot de conclusie dat het communicatieproces tussen mensen gebaseerd is op neuropsychologie, cybergenetica en taal. Bovendien ontdekten ze dat dit proces te beïnvloeden is. Vandaar de naam Neuro Linguïstisch Programmeren.

Hoe werkt NLP?

Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens met als doel je bewust te worden van die invloeden. Daar bij gaat het er niet om wát je je herinnert maar om de werking van je geheugen en wat het e ect is van die herinnering, gebeurtenis of opmerking op je dagelijks handelen. Door NLP leer je die ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken. Daardoor ga je er ook anders mee om en krijg je een structurele andere kijk op dingen. Je gaat anders luisteren en communiceren en de gevolgen daarvan zijn positief en direct merkbaar.

NLP richt zich niet op problemen maar op oplossingen. Door NLP bereik je in korte tijd een balans in jezelf. Hierdoor ben je in staat om het beste uit jezelf en de ander te halen en op een andere manier met je zelf en anderen om te gaan. Vanuit de technieken die NLP biedt, kies je je eigen middelen om dat doel te bereiken. NLP is daarom uiterst geschikt als hulpmiddel om mee aan de slag te gaan en snel en merkbaar resultaat te verkrijgen.

© Praktijk Vivre - Realisatie Van Dongen Online