Worden wie je bent - begeleiding om lekkerder in je vel te zitten

Tarieven


 

Tarieven en vergoeding

Voor particulieren:

Prijs per individuele behandeling

Kennismakingsgesprek (30 min) gratis

Consult: Therapie / Coaching €65,- (ongeveer 60 min)

Consult kind €40,-

                         batclogo

BATC beroeps registratie nr: BR- 02166

AGB zorgverleners code: 90100201

AGB praktijkcode: 9059812

Beroepstitel : Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut

KvK nr: 17239354

B.T.W. nr: NL150827313B01

Bankrek.nr.: NL46 RABO 0159 5053 48

Vergoeding

Ik ben met Praktijk Vivre erkend zorgverlener en aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Afhankelijk van je aanvullende polis kunnen de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de betreffende zorgverzekeraar. Je hebt hiervoor geen doorverwijzing nodig van de huisarts. Ook gaat dit niet ten koste van het eigen risico.

Wkkgz

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden. Reglement Geschillencommissie.

Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

 

camcooplogop

 

Reguliere vergoedingen

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Voor begeleiding door een tweedelijns psycholoog of psychotherapeut heb je een verwijzing nodig. Bovendien betaal je de eerste rekeningen vanuit je eigen risico. Voor begeleiding door een psychosociaal therapeut is dat niet noodzakelijk. Je kunt rechtstreeks een afspraak maken. Bovendien kun je voor psychosociale therapie vaak een gedeeltelijke vergoeding krijgen vanuit je aanvullende zorgverzekering. Ik heb zowel de HBO Medische als de Psycho Sociale Basisskennis behaald en ben volgens de Plato normering aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Mijn lidmaatschapsnummer is 02166

Via de Arbo-dienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching/therapie zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

 

 

 

 

 

© Praktijk Vivre - Realisatie Van Dongen Online