Vijf natuurgerichte principes

De behandelingen door een BATC therapeut vinden hun basis in de vijf natuurgerichte principes.
Deze principes komen voort uit een aantal natuurlijke wetmatigheden die in ieder mens aanwezig zijn. Om gezond te zijn en te blijven dient elk van deze princi- pes optimaal te zijn en ook in hun samenhang met de andere principes dient er evenwicht te zijn. Je kunt ze niet los van elkaar zien er is altijd een wisselwerking.
Deze vijf natuurgerichte principes vormen het uitgangspunt van mijn holistische manier van werken. Hieronder een beknopte uitleg hoe ik de vijf principes han- teer in mijn praktijk.

ENERGIE

Energie is DÉ basis voor mijn behandelingen. Alles wat ik doe in mijn praktijk is gebaseerd op energie.
Energie is in ons, om ons. Wij ZIJN energie. Voor mij is het dan ook zo logisch om daar mee aan de slag te gaan.
Ik richt me met name op emoties. Emoties geven een negatieve of positieve energie. Positief is niet schadelijk dus daar hoef ik me niet op te richten. Maar de negatieve emoties richten schade aan in ons energiesysteem (chakra’s en meridianen) en uiteindelijk in ons lichaam. Elke meridiaan en daaraan gekoppeld orgaan heeft zijn eigen emotie. Door op zoek te gaan naar deze blokkade en in relatie tot wat of wie deze blokkade ontstaan is, kan er inzicht ontstaan en door integratie kan de negatieve lading (energie) losgelaten worden en kunnen belastende patronen doorbroken worden.

PRIKKELOVERDRACHT

In mijn zoektocht naar emotionele blokkades bij mijn cliënten is prikkeloverdracht een essentieel onderdeel. Negatieve energie heeft namelijk zijn uitwerking op alle lagen in ons lichaam, zo ook ons zenuwstelsel, hét communicatiesysteem van ons lichaam. Met behulp van een biotensor laat ik het on(der)bewuste van de cliënt ‘spreken’. * Er vanuitgaande dat wij diep van binnen eigenlijk heel goed weten wat we nodig hebben, het allerliefste zouden willen doen of wat ons blok- keert. Dat is waar de prikkeloverdracht niet helemaal goed gefunctioneerd heeft. Doordat je je daarvan bewust wordt kan het losgelaten worden.
* Dit uittesten van het energiesysteem met behulp van een biotensor is gebaseerd op technieken uit kinesiologie.

DRAINAGE

Als de zogenaamde ‘kwartjes’ vallen, geeft dat bewustwording. Wanneer iemand gedurende lange tijd vastgehouden heeft aan (vaak belemmerende) overtuigin- gen die ontstaan zijn vanuit negatieve gevoelens (=energie), ontstaan er in het lichaam gifstoffen. Ja óók emoties geven afvalstoffen! (emotionele toxines). Je krijgt ook toxische stoffen binnen door wat je eet zoals bijv. pesticiden, wat je buiten allemaal opneemt, omgevingsfactoren (exogene toxines). Bovendien kan je lichaam zelf toxines ontwikkelen en opstapelen wanneer bijv. het lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal werken (endogene toxines). Belangrijk is om onze zuiveringsorganen en uitscheidingsorganen optimaal te houden en soms nodig om deze te ondersteunen en te stimuleren. Water is de enige zuiverende drank daarom raad ik altijd aan voldoende water te drinken tijdens en na een sessie en in het dagelijkse leven. Ik kan uittesten in welke mate er sprake is van toxische belasting en werk met Homeo Gemmo Plex. Dat zijn middelen die specifiek op eliminatie organen en weefsels werken zodat ze deze ondersteunen en stimuleren.

VOEDING

In mijn werk is ‘emotionele voeding’ heel belangrijk. Ik bekijk voeding meer vanuit energetisch opzicht. Wat je binnen laat komen ‘eet’ je als het ware ook. Natuurlijk leg ik ook uit dat voeding ons voedt, tot op celniveau. Het is onze brandstof. Dat het belangrijk is om goede voeding tot je te nemen en dat dat de mate van je energie bepaalt. Ik leg het belang uit van biologische producten dat deze vele malen beter ‘voeden’. Dat kan zelfs gemeten worden met de biotensor (de Boviswaarde). Dat ‘reguliere’ producten i.t.t. biologische, vele malen bespoten worden en dat dat uiteindelijk ook in ons lichaam terecht komt. En dat dat ons lichaam extra kan belasten (zie drainage). Ik kijk naar de rol van voeding wanneer er iemand met allergieën of eczeem bij mij komt of in iedere andere situatie waar voeding een mogelijk puzzelstukje is. De bedoeling van eten is dat we er energie van krijgen. Belangrijk is: wat voedt jou? Wat geeft je energie? In fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel opzicht.

PSYCHE

Alles wat hierboven beschreven staat draait ook om de psyche! In mijn behandelingen gaat het er altijd om bewustwording te creëren en deze ontstaat in de psyche. Alle aspecten in ons zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: lichamelijk, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Dat is complementair kijken naar een persoon. Alle systemen in ons werken samen: wanneer je je bewust wordt van hoe iets voor jou werkt zodat je keuzes kunt maken en patronen en denkbeelden kunt veranderen, heeft dat altijd zijn uitwerking op andere vlakken. Deze bewustwording is de sleutel tot herstel van het zelfgenezend vermogen en dus herstel van de cliënt.